Hvad betyder "responsvariabel"?

Manipulere variabler

Formålet med et eksperiment er at håndtere forskellige variabler for at observere virkningen af ​​resultatet på en enkelt variabel. Variabler, der varierer, kaldes manipulerede variabler. Ved at ændre deres egenskaber eller værdier opnås en bedre forestilling om deres virkning på responsvariabler

Svarvariabel

Responsvariablen er en variabel, der ændrer dens værdi, når manipulationsvariabler ændres. I et eksperiment kan forskellige betingelser for responsvariablen observeres, såsom kvantitet, kvalitet, tid, afstand og højde.

eksempel

Hvis du vil observere effekten af ​​en bestemt gødning på forskellige grupper af planter, ville dit eksperiment bestå af manipulerede variabler (mængde gødning, vand og tid). Responsvariablen er den højde, planterne vokser til.

Interessante Artikler