Hvad er de forskellige dele af en computer strømforsyning?

Strømforsyning hus

Huset beskytter interne komponenter mod eksterne elementer og beskytter brugere mod elektrisk stød.

Ventilator og sikring

Ventilatoren skubber den friske luft ind i strømforsyningen; Dette forhindrer, at komponenterne overophedes. Sikringen beskytter computerens kilder og kredsløb mod strømstød og spændingspidser.

Kondensatorer og induktorer

Kondensatorer (cylindriske "dåser") hjælper med at filtrere og stabilisere energien, der går fra kilden til computeren. Induktorer (spoler) filtrerer støjen i højspændingsledningerne, der kan forstyrre computerens drift. Kondensatorer kan have dødbringende spændinger.

Transformere, kabler og ledninger

Transformatorerne intensiverer spændingen til standardspændingerne: + 5V, -5V, + 12V, -12V og 3.3V for computerkomponenterne. Strømforsyningen har kabler, der opretter forbindelse til computerkomponenter, herunder tænd / sluk-knappen.

Halvlederkomponenterne

Dioderne og ensretteren ændrer vekselstrømmen (AC) til jævnstrøm (DC). Spændingsregulatorer stabiliserer udgangsspændinger under tunge belastninger.

advarsel

Forsøg ikke at adskille huset fra en strømkilde. Dette vil medføre risiko for elektrisk stød eller endda annullere udstyrsgarantien. Frakobl altid udstyret, før det adskilles.

Interessante Artikler