Hvad er en CSV-udvidelsesfil?

specs

En CSV-fil er en tekstfil, der indeholder en række komma-adskilte værdier. Værdier kan være alt fra numre i et regnearkbudget til navne og beskrivelser af en virksomhedskundeliste.

brug

Flere programmer kan oprette og læse CSV-filer. Microsoft Excel bruger disse filer i vid udstrækning, og Outlook kan eksportere og importere CSV-filer til transport. Andre almindelige applikationer, der bruger CSV-filer er OpenOffice, Microsoft Works, WordPerfect Office og NeoOffice.

optioner

Hvis du ikke har det program, der oprettede CSV-filen, kan du åbne den i en tekstbehandler eller endda i en simpel teksteditor som Notepad eller TextEdit. Den enkle karakter af en CSV-fil gør det muligt at redigere den i en teksteditor, der holder dens funktionalitet intakt.

Interessante Artikler