Hvad er en fremmed nøgle i en relationsdatabase?

Et simpelt eksempel

Et simpelt eksempel på en fremmed nøgle i en database er en "Student" primær tabel med Student_ID som dens primære nøgle. I den sekundære tabel relateret "Kurs_registrering" (Kurs_registrering) med Kurs_ID som den primære nøgle, vises det udenlandske nøgle Student_ID i tabellen "Student" for hvert kursus, hvor en studerende er tilmeldt.

Referenceret integritetsregel

Henvisningsintegritetsreglen angiver, at enhver ikke-nul udenlandsk nøgleværdi i en sekundær tabel skal henvise til en primær nøgleværdi for dens primære tabel i databasen. I eksemplet med trin 1 ville det ikke være fornuftigt i databasen at få en studerende tilmeldt et kursus, når der ikke er oplysninger om den studerende i tabellen "Student". Denne regel håndhæver konsistensen i en database.

Cascading Eliminations

Hver sekundær post i et fremmed nøgleforhold skal have en tilsvarende primær post i henhold til referencemæssige integritetsreglen. En kaskade-sletning skal ske, hver gang en post i en primær tabel slettes, hvilket også fjerner alle tilsvarende poster fra databasen. I eksemplet på trin 1 fjerner også en studerende fra studenttabellen fra databasen alle forekomster af den studerendes tilmeldingsposter i tabellen Kurs_registrering.

Interessante Artikler