Hvordan man skriver en bibliografi til en afhandling

At skrive en bibliografi til dit speciale kræver at du følger det passende format til dets projekt. Hver bibliografiske post kan variere afhængigt af det materiale, du citerer. Oprethold konsistens og genlæs dit arbejde. Bibliografierne indeholder det materiale, der er inkluderet i din speciale og giver æren til forfatterne af de nævnte værker.

Bestem den stil, du skal følge. Stilguider inkluderer, men er ikke begrænset til: "The Chicago Style Manual", "The Press Association Style Book" og "APA Manual (American Psychological Association)". Forfattere bruger APA til specialer i samfundsvidenskab. (Se Referencer 1 og Referencer 1 & 2)

For en bibliografi i APA-stil til en artikel i en avis, skal du starte med at citere forfatterens efternavn efterfulgt af et komma, derefter forfatterens navn og den midterste initial, hvis du har et. Afslut navnet med en periode. For eksempel: Smith, Joseph.

Skriv udgaveåret i parentes (2008). Skriv et punkt senere. Det inkluderer titlen på artiklen, for eksempel: Da aberne styrede Jorden. Anbring ikke titlen i parenteser. Det slutter med et punkt. På dette tidspunkt skulle bibliografien læse: Smith, Joseph. (2008). Da aber hersker over Jorden.

Tilføj navnet på avisen eller magasinet i kursiv. Følg med et komma, noter nummer og side (r). Det slutter med et punkt. Den fulde bibliografi skal læses: Smith, Joseph. (2008). Da aber hersker over Jorden. Tid (kursiv), 21, 35-46.

Placer manuskripter på hver linje undtagen den første af hver bibliografiske post.

Interessante Artikler