Hvordan man skriver et professionelt brev til en dommer

Mange mennesker har behov for at skrive et professionelt brev til en dommer . Og selvom de altid genererer nerver og tvivl, kan det for mange af dem være udgangsdøren til deres problemer.

Enten i tilfælde af et offer for en forbrydelse eller en person, der går ind for en tiltalte. At lave en brief til en dommer er en ressource, der er værd at appellere til.

Du kan være interesseret: Den rigtige måde at skrive en hilsen og anerkendelse i formelle e-mails

Situationer, hvor vi kan skrive til en dommer

Vi viser dig de mest almindelige sager, hvor folk skriver og sender breve til dommerne :

 • Anmod om nogen fordel på vegne af en person, der er i retten. Eksempel: Fastsættelse af en obligation.
 • Personer, der ønsker at fremlægge mere bevis for en sag.
 • Anmodninger om genovervejelse eller appel; De skrives normalt efter, at dommeren har afsagt en dom.
 • Person, der har været offer for en forbrydelse.
 • I skilsmisser går ofte nogle af parterne til dommeren for at anmode om børnebidrag eller andre anliggender.
 • Anmoder om mindreåriges forældres rettigheder.

Uanset hvad, skal du tage dig tid til at organisere ideerne og lægge den største indsats for korrekt at skrive et professionelt brev til en dommer .

Et brev til en velskrevet dommer kan gøre en stor forskel i en sag. Det handler ikke kun om at skrive brevet, flere vigtige punkter skal tages i betragtning for at et brev skal være professionelt og kan overvejes af dommeren .

Dette er grunden til, at det er yderst vigtigt, at når man skriver et professionelt brev til en dommer, sker det med korrekt grammatik og stavemåde.

Stafning bør ikke afsættes i formel kommunikation, den skal være på en ren måde ved hjælp af tegnsætningstegn korrekt.

Uanset din situation, skal du huske at kontakte din advokat, før du sender et brev til en dommer.

Du kan være interesseret i at læse: Hvordan skriver man et professionelt brev?

Hvordan skal jeg henvende mig til en dommer?

Under hensyntagen til, at dommerne er meget travle mennesker, skal et brev, der vil blive adresseret til en dommer, blive skrevet på en kortfattet måde og på en professionel måde, med andre ord kortfattet, kort, til punktet uden at forsømme respekt .

Dette for at blive taget som en seriøs anmodning fra dommeren .

Også når man henvender sig til dommeren, skal det ske på en høflig og respektfuld måde. Start med ordene " Ærlig dommer "

Det er vigtigt, at når du skriver et brev til en dommer, tager du i betragtning, at du skal håndtere en teknisk grammatik.

Hvis brevet er håndskrevet, skal det være med en meget læselig kalligrafi, selvfølgelig skal det skrives i sin helhed med den samme farve eller tone i en pen.

Skrivningen på konvolutten kommer først, den skal indeholde dommerens fulde navn, inklusive domstolens adresse. Vores venner på Cuidatudinero.com lærer os den gamle kunst at folde et ark papir til en konvolut.

Derefter skal du skrive den fulde adresse inklusive bystat og postnummer.

Det er meget vigtigt, at du er sikker på at kontrollere adressen for at undgå fejl, og levering kan ske effektivt.

Du kan også være interesseret: Hvordan sender jeg et brev til en advokat?

Hvordan skriver man for en dommer?

Vi må tage højde for, at når man skriver indholdet af et professionelt brev til en dommer, skal al skrivning være rettet til venstre side af siden, altid efterlade et tomt rum eller en linje efter at have skrevet hvert afsnit.

Her er nogle enkle og professionelle trin til, hvordan man indgiver en anmodning til en dommer :

Brev til en dommer med overskrift

 1. Du skal skrive dine personlige oplysninger:
 • Første linje: fulde navne og efternavne.
 • Anden linje: adresse (inklusive stat og by, postnummer.
 • Tredje linje: telefonnumre (du kan også medtage e-mail).

Indsæt en tom linje

 1. Skriv datoen for brevet blev sendt i følgende format:

3. august 2020.

Indsæt en tom linje efter datoen.

 1. Dette afsnit skal omfatte dommerens oplysninger som følger

Adresser brevet til:

"Ærligt fuldt navn, dommer, domstol i Springfield-distriktet i De Forenede Stater" for en føderal dommer, derefter retten til adressen.

Det kan også være:

"Ærligt fuldt navn, dommer ved Domstolen for stednavn" for statslige eller lokale dommere efterfulgt af retningen.

Som en vigtig kendsgerning: adressen skal altid indeholde: domstolens by, stat og postnummer.

Husk at indsætte en tom linje nedenfor.

 1. Hvis brevet handler om en person, der allerede har en dom eller en tildelt sag, skal sagsnummeret, der er tildelt af retten, anbringes i dette afsnit.

Hvis du ikke har et tildelt sagsnummer, kan du springe dette trin over.

Indsæt en tom linje

 1. Allerede til dette skal du skrive brevet. Begyndende med udtrykket "Ærlig dommer og hans efternavn", så du henvender sig til dommeren på følgende måde: "Kære dommer Thomas, " efterfulgt af et komma.

En lille åbningstale bør inkluderes her. Hvor der er en høflig og formel hilsen. eksempel:

"Kære dommer Thomas, modtag en hjertelig hilsen."

Overvejelser i overskriften på et brev til en dommer

Husk ikke at gøre denne del så omfattende. Forsøg ikke at overskride to linjer.

Ordet "hæderlig" kan også erstattes af en af ​​dets synonymer.

Ærlige synonymer kan være: respektable, anerkendte, fornemme; nogen er passende

Efter det ærede ord skal du skrive "dommer". Eksempel "Kære dommer" og dommerens efternavn.

Du kan være interesseret: Hvordan skriver du et brev om ikke at kunne deltage i retten?

Brev til en dommer: Organ og begrundelse

Indsæt en tom linje.

 1. Angiv klart din deltagelse i sagen. For eksempel kan denne sætning udtrykkes som følger: "Jeg er den tiltalte i skilsmissetilfælde af Thompson v. Thompson."

Angiv det formål, som du skriver brevet for. F.eks. Kan denne sætning være: "Jeg henvender dig til at anmode om fælles forældremyndighed over mit eneste barn."

Indsæt en tom linje.

 1. Skriv, hvad du har at sige til dommeren på en oprigtig, kortfattet og respektfuld måde. Medtag eventuelle tanker, støttende udtalelser eller støttedokument, nævne det og prøv det.

Indsæt en tom linje efter sidste afsnit.

 1. Afslut brevet til dommeren med ordet "Med venlig hilsen" eller "respekt", efterfulgt af en tom linje for at inkludere din underskrift (den skal altid gå i hånden).

Indtast dit fulde navn og identitetsdokumentnummer.

Hold brevet meget kort og kortfattet, husk at det er en person, der er ekstremt travlt.

Du bør ikke overskride, hvis det er muligt, at skrivelsen af brevet til dommeren skulle være på en side.

 1. Udskriv brevet og underskriften.

Nogle råd når man henvender sig til en dommer

Det er meget vigtigt, at du udskriver flere eksemplarer af det faglige brev, du skrev til dommeren . Af følgende grunde:

 • For at gemme en kopi af brevet for dig. Dette for at være i stand til at have det som støtte eller bevismateriale, beder om et stempel og en underskrift modtaget på domstolens kontor, hvor du får det.
 • Hvis du er den tiltalte og skriver et professionelt brev til dommeren, der tager din sag, skal du huske at give en kopi af brevet til din advokat.
 • Hvis du skriver på en persons vegne, skal du henvende dig til advokaten for den person, som du skriver brevet for.
 • Hvis du er på prøvetid, skal du give din prøvelsesleder en kopi af brevet.

Før du udskriver, skal du sørge for at læse det fuldstændigt flere gange for at kontrollere for fejl.

Hvis brevet er skrevet på en computer, skal du bruge stavekontrolfunktionen til at kontrollere stavemåden.

Bed nogen, du har tillid til, om at gennemgå dit brev for fejl, som du kan ignorere og kan komme med forslag til forbedring.

Læs brevet så mange gange som nødvendigt, før det sendes. Udskriv brevet på kvalitetspapir.

Du kan være interesseret: Hvordan skriver jeg et blokformatbrev?

Prøvebrev til familieretten

Legalbeagle.com-portalen forklarer, at en familieret er en, der er dedikeret til indenrigsanliggender.

Det drejer sig hovedsageligt om skilsmisser, der involverer forældremyndigheder og overvågede besøg hos mindreårige, muligvis også overgreb mod mindreårige og ungdomskriminalitet.

At skrive et anbefalingsbrev til en dommer kan forårsage en vis trussel og forvirring over det ansvar, som denne type skriftlig kommunikation indebærer.

Men rolig ikke! Ved at følge en række mønstre eller modeller kan du skrive et passende brev til en familie domstol .

Vi giver dig et eksempelbrev til familieretten:

En ven, der kæmper for at få forældremyndighed over sine børn i en vanskelig skilsmisse, beder dig om at skrive et brev til en familieret. I dette tilfælde er det vigtigt, at du er oprigtig klar og kortfattet. Dine noter skal indeholde punkter som:

 • Estimeret tid siden hvor længe du kender den enkelte.
 • Hvad du ved om deres uddannelse, erhverv og erhverv.
 • Årsagerne til, at du ved, at han er en god far eller mor.
 • Oplevelser, som du har boet sammen med individet og hans børn.
 • Og alle data, som du finder vigtige at tilføje.

Interessante Artikler