Hvordan specificeres farver i MATLAB?

Trin 1

Brug navnet på farverne til at markere elementer i din graf ved hjælp af en af ​​de otte mest almindelige farver. De værdier, som MATLAB accepterer, er "gul", "magenta", "cyan", "rød", "grøn", "blå", "hvid" og "sort". Brug f.eks. Følgende kommando til at gøre baggrunden for din grafiske gul, og skriv altid navnet på engelsk: sæt (gca, 'Farve', 'gul')

Trin 2

Brug det korte navn på farverne til at henvise til de samme otte farver i trin 1 uden at skrive det fulde navn. Værdierne "y, " "m, " "c, " "r, " "g, " "b, " "w, " og "k" ("gul, " "magenta, " "cyan, " "rød, "" grøn ", " blå ", " hvid "og" sort ") kan bruges på det respektive sted for de farver, der er beskrevet i trin 1.

Trin 3

Brug tripletterne af RGB-kode til at specificere andre farver end de otte nævnte. En RGB-triplet er en 1x3-vektor, der indeholder visse mængder rød (R), grøn (G) og blå (B), der genererer hver af farverne på en skala fra 1 til 10. Brug f.eks. Følgende kommando til at give din grafik en lyseblå baggrund: sæt (gca, 'Farve', [. 7 .7 .9]) RGB-tripletten kan også oprettes fra programmeringen. For eksempel opretter kommandoen "rand (1, 3)" RGB-tripletter tilfældigt.

Trin 4

Saml RGB-tripletter i en Nx3-matrix for at oprette farvekort. Brug matrixen som et argument for kommandoen "colormap" til at anvende farverne på grafen, du bruger. Skriv kun "colormap" for at hente det aktuelle farvekort og se, hvordan det ser ud.

Interessante Artikler