Sådan åbnes en 30 GB iPod for at reparere den

Trin 1

Sluk for iPod, og sæt kontakten i "Hold" -position.

Trin 2

Før miniaturebilledet langs iPod-forbindelsen. Indsæt den lille kile i forbindelsen, og bevæg forsigtigt op og ned, indtil den forreste og bageste del af iPod er adskilt.

Trin 3

Placer iPod på et bord med ansigtet opad.

Trin 4

Løft den forreste del af iPod. Du vil se, at fronten af ​​iPod og bagsiden stadig er forbundet via to bånd. Den ene går til batteriet og den anden til den anden hardware. Følg båndet på batteriet, der dækker den store, firkantede harddisk, og løft tappen, der holder den på plads, med den lille fladhovedskruetrækker. Nu kan du vende harddisken for at få adgang til andre dele.

Trin 5

Find fanen, der sikrer det andet bånd på harddiskens hardwarepanel. Løft forsigtigt denne fane med den flade skruetrækker, og slip båndet. Adskil de to dele.

Trin 6

Fortsæt med iPod-reparation.

Interessante Artikler