Sådan ændres lydstyrken i bestemte segmenter af en lydfil med Audacity

Trin 1

Start Audacity-programmet. Tryk på "Ctrl" og "S" -tasterne på samme tid, og dobbeltklik derefter på lydfilen, hvis lydstyrke du vil ændre. Audacity åbner filen og viser en lydbølgeformig grafik.

Trin 2

Træk markøren hen over lydbølgeformen for at vælge det første lydsegment, som du vil ændre lydstyrken til.

Trin 3

Klik på menuen "Effekter", og vælg derefter "Forstærk". Audacity åbner nu indstillingsdialogen "Forstærk".

Trin 4

Flyt skyderen "Amplification (dB)" til den værdi, der hører til den lydstyrke, du vil indstille i det valgte segment af lydfilen.

Trin 5

Klik på "OK" for at ændre lydstyrken for det valgte lydsegment. Gentag processen i alle de segmenter, du ønsker at ændre.

Interessante Artikler