Sådan beregnes en transformers effektværdier

Trin 1

Find transformerens primære og sekundære spænding i referencerne til transformatorspecifikationerne. Antag f.eks., At det primære er 480 volt, og det sekundære har 208 volt.

Trin 2

Sluk for strømmen til systemet. Tag dine sikkerhedshandsker på, og følg de normale forholdsregler, når du arbejder med elektricitet.

Trin 3

Tilslut transformatorens sekundære side til den elektriske belastning. Tilslut et ammeter parallelt mellem transformatorens sekundære side og belastningen. Tilslut en strømforsyning til transformerens primære side. Sørg for, at strømforsyningen er i stand til at levere den nødvendige spænding fra transformerens primære vikling. Ved hjælp af prøvenumrene vil du sikre dig, at strømforsyningen kan levere de 480 volt, der er nødvendig til den primære vikling.

Trin 4

Tilslut strømforsyningen til transformatorens primære vikling. Overhold og registrer ampere, der er optaget på ammeteret. Kald denne værdi "jeg", og antag som et eksempel, at dette er lig med 65 ampere.

Trin 5

Beregn effektværdien ved hjælp af formlen "VAvalues ​​= (Vsecondary x I) / 0, 8", hvor Vsecondary er transformerens sekundære spænding, og værdien på 0, 8 er faktoren for belastningen. Fortsætter med eksemplet: VA-værdier = (208 x 65) / 0, 8 = 16.900 volt-ampère eller 16, 9 kilovolt-ampère eller 16, 9 KVA.

Interessante Artikler