Sådan beregnes gennemsnittet i Excel ekskl. Maksimum- og minimumsværdier

Trin 1

Skriv de data, hvis gennemsnit du vil beregne i en kolonne i et Excel-regneark. Den rækkefølge, du skriver datapunkterne på, betyder ikke noget.

Trin 2

Kopier følgende formel:

= (SUM (region) -MAX (region) -MIN (region)) / (COUNT (region) -2)

Trin 3

Indsæt ovenstående formel i en tom celle.

Trin 4

Vælg den første forekomst af "region" i formlen, og erstatt denne del af den med dit dataområde. For eksempel skal du erstatte "region" med "A1: A10", hvis cellerne A1 til A10 indeholder dit datasæt.

Trin 5

Udskift de resterende forekomster af "region" med dataområdet.

Trin 6

Tryk på knapperne "Control", "Shift" og "Enter" samtidig for at udføre beregningen. Gennemsnittet af datasættet, inklusive maksimums- og minimumsværdierne, vises i den samme celle.

Interessante Artikler