Sådan beregnes samvariation i Excel 2007

Trin 1

Kør Microsoft Excel 2007 og åbn den projektmappe, der indeholder dine datagrupper.

Trin 2

Bestem de relevante celler til dine to variabler. For eksempel, hvis dine grupper er indeholdt i de første 10 kolonner i rækkerne A og B, vil adressen på disse celler være fra A1 til A10 og fra B1 til B10.

Trin 3

Vælg en tom celle, hvor du vil have resultatet af samvariationen mellem dataene.

Trin 4

Indtast følgende i cellen:

= COVAR (A1: A10, B1: B10)

Erstat adressen på eksempler-variablerne med dem i din fil.

Trin 5

Tryk på "Enter". Resultatet af samvariationen mellem de to variabler vises i den valgte celle.

Interessante Artikler