Sådan bruges APA-formatet i Powerpoint

Brug APA-aftaler i PowerPoint-præsentationer

Skriv eller kopier det valgte tilbud på den pågældende bog på den tilsvarende PowerPoint-side som vist i Billednummer 1. Formatet for citater taget fra trykt materiale er som følger: forfatter, år, sidetal. Billede 1 viser også formatet på bøgerne på referencesiden.

Skriv eller kopier det parafrasede segment af det pågældende magasin på den tilsvarende PowerPoint-side som vist i billede nummer 2. Formatet for citater taget fra trykt materiale, når en forfatter er parafraseret, er som følger: forfatter og år. Billede 2 viser også formatet på tidsskrifterne på referencesiden.

Skriv eller kopier den valgte udnævnelse af den pågældende avis på den tilsvarende PowerPoint-side som vist i billede nummer 3. Formatet for citater taget fra trykt materiale, hvor en forfatters navn bruges i et parafraseret afsnit, består af at registrere året, hvor udnævnelsen blev foretaget.

Skriv eller kopier den valgte aftale for den pågældende elektroniske enhed på den tilsvarende PowerPoint-side som vist i Billednummer 4. Formatet for aftaler taget fra elektroniske enheder bruger sidetal, når de er tilgængelige. Hvis de ikke er det, bruges afsnitnummeret på den nærmeste overskrift som en del af aftalen. Billede 4 viser også formatet for de elektroniske enheder på referencesiden.

Opret en referenceside baseret på citaterne, der bruges i PowerPoint-præsentationen. Referencesiderne er arrangeret alfabetisk og følger et format baseret på den type dokument, der henvises til som vist på tidligere billeder.

Interessante Artikler