Sådan bruges MsgBox i Visual Basic 6

Trin 1

Åbn Visual Basic-kildekodefilen i en editor.

Trin 2

Angiv en variabel til at gemme MsgBox-returneringsværdierne ved at tilføje koden "msgvalue As Integer".

Trin 3

Opret en MsgBox ved at tilføje koden "msgvalue = MsgBox (" Klik på OK eller Annuller ", vbOkCancel, " Titel på meddelelsesboks ")". Dette får en MsgBox-pop-up-boks med "OK" og "Annuller" knapper med titlen "Message box title" og meddelelsen "Click OK or Cancel". Andre knapindstillinger udover vkOkCancel er vbOkOnly, vbAbortRetryIgnore, vbYesNoCancel, vbYesNo og vbRetryCancel.

Trin 4

Manipulere koden, der skal udføres, i henhold til den knap, som brugeren klikker på, tilføj koden "Hvis msgvalue = 1 Derefter", "Display.Caption =" Klik på OK "", "Ellers", "Display.Caption =" Klikte Annuller "" og "Slut hvis". Knapværdierne er nummereret 1-7 for knapperne OK, Annuller, Annuller, Forsøg igen, Spring over, Ja og Nej.

Trin 5

Gem Visual Basic-filen.

Interessante Artikler