Sådan dækker du et praktisk job på college

Trin 1

Placer artikeltitlen midt på siden. Titlen skal kun have initialerne til hvert ord med store bogstaver. Medtag ikke kursiv, citater eller fed. Centrer titlen på siden.

Trin 2

Placer følgende information så tæt på sidefoden som muligt: ​​navn på forfatteren til artiklen, emne, lærerens navn og dato for levering af artiklen. Disse oplysninger skal centreres med kun en vare pr. Linje.

Trin 3

Placer en forkortet version af titlen i det øverste højre hjørne af artiklen. Den forkortede version af titlen skal være mellem tre til fem ord, der opsummerer titlen. Juster den forkortede titel på højre margen.

Trin 4

Placer et sidetal ved siden af ​​den forkortede titel i øverste højre hjørne af arket. Brug romerske små bogstaver til forsidens nummer. Sidetallet skal justeres i højre margen sammen med den forkortede titel.

Trin 1

Placer avisens titel cirka 10 linjer under sidens øverste kant. Titlen skal skrives med kun initialerne til hovedordene med store bogstaver. Brug ikke fed, kursiv, eller anbring titlen i citater. Placer titlen centreret.

Trin 2

Placer navnet på forfatteren til artiklen cirka fem linjer under titlen. Sørg for at medtage dit fornavn og dit efternavn. Forfatterens navn skal være centreret.

Trin 3

Placer følgende information så tæt på sidefoden som muligt: ​​emne, lærerens navn og den angivne dato for avisen. Hvert af disse punkter skal vises på en separat og centreret linje.

Interessante Artikler