Sådan indsættes en firkantet rod i Excel

Brug af kvadratrotfunktionen

Trin 1

Klik på celle A1 i et Excel-regneark.

Trin 2

Indtast et tal, du vil beregne dets kvadratrod, og tryk på "Enter". For eksempel skal du skrive "4" og trykke på "Enter".

Trin 3

Klik på celle A2.

Trin 4

Skriv "=" og firkantet rodfunktion, der bruger følgende format: SQRT (nummer). Medtag den celle, der indeholder det nummer, du vil finde dens kvadratrod i "nummer" -delen af ​​funktionen. Tryk på knappen "Enter", når du er færdig med at skrive. For eksempel skal du skrive "= SQRT (A1)" og trykke på "Enter". Dette returnerer "2" i celle A2, som er kvadratroten af ​​4.

Indtastning af firkantroten manuelt

Trin 1

Klik på celle A3 i et Excel-regneark.

Trin 2

Indtast et tal, du vil beregne dets kvadratrod, og tryk på "Enter". For eksempel skal du skrive "9" og trykke på "Enter".

Trin 3

Klik på celle A4.

Trin 4

Skriv "=", cellen, der indeholder det nummer, du vil finde sin kvadratrod, kollisionssymbolet og "(1/2)". Tryk på "Enter", når du er færdig med at skrive. For eksempel skal du skrive "= A3 ^ (1/2)" og trykke på "Enter". Dette returnerer "3" i celle A4, der er kvadratroten af ​​9.

Interessante Artikler