Sådan multipliceres celler i Excel

Multiplicer med cellehenvisninger

Trin 1

Klik på celle A1. Skriv nummeret 12 i celle A1. Skriv nummeret 6 i celle B1.

Trin 2

Klik på celle C1. Skriv ligetegnet (=) i begyndelsen af ​​ligningen.

Trin 3

Klik på celle A1. Denne handling placerer A1 i celle C1 på højre side af lige tegn.

Trin 4

Skriv en stjerne (*) i celle C1.

Trin 5

Klik på celle B1. Dette placerer B1 i celle C1 efter stjerne.

Trin 6

Tryk på knappen "Enter" på tastaturet, eller klik på markeringen i værktøjslinjen for at få vist resultatet. Tallet 72 skal vises i celle C1.

Multiplicer numre i en celle

Trin 1

Klik på en tom celle. Skriv det første tal, du vil multiplicere, for eksempel 6.

Trin 2

Skriv i en stjerne (*).

Trin 3

Skriv det andet nummer, for eksempel 3.

Trin 4

Tryk på "Enter" -tasten, eller klik på markeringsknappen på værktøjslinjen. Resultatet skal vises i cellen.

Multiplicer en gruppe af numre med det samme antal

Trin 1

Indtast de tal, du vil multiplicere i en gruppe celler. Skriv for eksempel numrene 5, 4 og 8 i cellerne B1, B2 og B3.

Trin 2

Skriv nummeret 7 i celle A1.

Trin 3

Vælg celle A1. Åbn menuen "Rediger", og klik på "Kopier".

Trin 4

Vælg celler B1, B2 og B3.

Trin 5

Åbn menuen "Rediger" og vælg "Indsæt special." Klik på "Multipliser" i afsnittet "Funktioner" i "Indsæt special".

Trin 6

Klik på "Accepter" for at udføre beregningen. Tallene i celler B1, B2 og B3 skal nu være henholdsvis 35, 28 og 56.

Trin 7

Fjern nummeret i A1.

Multiplicer numre i forskellige celler med produktfunktionen

Trin 1

Indtast de numre, du vil multiplicere. Skriv henholdsvis 4, 8 og 10 i cellerne A1, A2 og A3. Skriv nummeret 2 i celle B1.

Trin 2

Klik på celle A4. Skriv = PRODUKT (A1: A3).

Trin 3

Tryk på "Enter" -tasten for at udføre beregningen. Produktfunktionen multiplicerer alle numre i intervallet. Celle A4 skal sige 320.

Trin 4

Brug PRODUCT-funktionen til at multiplicere en gruppe af numre i et interval med et tal. Klik på celle A4 for at multiplicere tallene i cellerne A1, A2 og A3 med 2. Skriv = PRODUKT (A1: A3, 2).

Trin 5

Tryk på "Enter" -tasten for at se resultatet. Celle A4 skal sige 640.

Interessante Artikler