Sådan opretter du en absolut værdi i MATLAB uden at bruge ABS-funktionen

Trin 1

Tildel en værdi, som du har brug for for at beregne modulet for variablen "nummer" i MATLAB. For eksempel "antal = -45;"

Trin 2

Skriv testtilstanden "if", der evaluerer variablen. For eksempel

"hvis nummer <0 modul = antal * (- 1);"

I dette tilfælde bestemmer testen, om variablen "tal" er mindre end nul; I så fald beregnes modulet ved at multiplicere tallet med (-1) for at vende tegnet fra mindre til mere.

Trin 3

Fuldfør udsagnet, og tilføj delen "andet". Udsagnet er som følger: "andet modul = antal; ende"

Den "andet" del af betingelsen "hvis" udføres kun, hvis betingelsen er falsk, dvs. variablen "tal" er større end eller lig med nul. Ordet "ende" angiver afslutningen af ​​den betingede instruktionsblok.

Trin 4

Udskriv den absolutte værdi af nummeret for at bekræfte resultatet ved at skrive "printmodul". I dette eksempel udskriver MATLAB "45", som er den absolutte værdi af tallet "-45".

Interessante Artikler