Sådan programmeres kanaler på et LG TV

Automatisk programmering

Tryk på knappen "Menu" på fjernbetjeningen.

Naviger til undermenuen "Kanal" på tv'et ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.

Tryk på knappen "Vælg" eller "OK" på fjernbetjeningen, når menuen "Kanal" fremhæves på tv'et, og tryk derefter på "Vælg" eller "OK" igen, når "A.Program" (Automatisk program) vælges i undermenuen "Channel". Dette indstiller tv'et til automatisk at programmere fra kanalerne.

Manuel programmering

Tryk på knappen "Menu" på fjernbetjeningen.

Naviger til undermenuen "Kanal" med piletasterne, og tryk derefter på "Ok" eller "Vælg" på din fjernbetjening.

Fremhæv indstillingen "Manuel program" i undermenuen "Kanal", og tryk på "Ok" eller "Vælg".

Brug knapperne "Channel Up" og "Channel Down" eller nummertasterne på fjernbetjeningen til manuelt at indtaste kanalerne, og tryk derefter på knappen "Memory / Erase". .

Tryk på knappen "Hukommelse / slet" igen, og tryk derefter på knappen "Enter" på fjernbetjeningen for at afslutte processen.

Interessante Artikler