Sådan repareres et Sony Bravia TV, der ikke tændes

Trin 1

Kontroller, at Bravia er tilsluttet en stikkontakt, og at der er strøm i dette stik. Frakobl fjernsynet og tilslut en lampe eller anden elektrisk enhed, som du ved, fungerer. Hvis lampen ikke tændes, skal du kontrollere afbryderpanelet i husets hovedkredsløb og kigge efter frakoblede afbrydere. Nulstil alt, hvad du finder, og tilslut Bravia igen.

Trin 2

Udskift batterierne på fjernbetjeningen, hvis du stadig ikke kan betjene tv'et. Fjern fjernbetjeningsdækslet, og udskift batterierne med nye. Prøv at tænde for fjernsynet med tænd / sluk-knappen på selve Bravia, hvis du stadig har problemer. Dette vil hjælpe dig med at identificere, om problemet er med fjernbetjeningen eller tv'et.

Trin 3

Foretag justeringer af energibesparende funktion, hvis Bravia-billedet ikke tændes, men lyden gør det. Ved at trykke på knappen "Strømbesparelse" på fjernbetjeningen skiftes der mellem "Fra", hvor energibesparelsen er deaktiveret; "Lav / Høj", hvor billedet kan ses, men strømforbruget reduceres; og "Picture Off", hvor lyden forbliver, men intet billede vises. Skift, indtil du vælger indstillingen "Fra".

Interessante Artikler