Sådan skæres Illustrator-objekter i stykker

Brug af et objekt

Trin 1

Opret to objekter.

Trin 2

Vælg det objekt, der skal bruges som cookie-skær, med markeringsværktøjet.

Trin 3

Træk dette objekt, så det er i kontakt eller overlejret på det objekt, der skal klippes.

Trin 4

I menuen Objekter skal du klikke på Sti og derefter på Klip. Det øverste stykke vil skære dit billede på baggrundsobjektet.

Opdel en linje

Trin 1

Opret et objekt, og vælg det derefter med markeringsværktøjet.

Trin 2

Vælg saksværktøjet for at aktivere det.

Trin 3

Klik på punktet eller ankeret, eller hvor du vil opdele linjen.

Trin 4

Klik på markeringsværktøjet, og træk derefter skillelinjen eller objektet til dets nye placering.

Interessante Artikler